Finance

Winst vebeterproces versnellen

Te vaak ontstaat een financieringsbehoefte door het tijdig oppakken van mogelijke winstverbeteringen. De kern van de voorgaande zin is dat de financiële positie van voldoende niveau moet zijn om de winst te kunnen verbeteren. Zoals bij ondernemen in zijn algemeenheid sprake is, gaat ook hier de kost voor de baat uit. Winst verbeteren hoeft niet altijd geld te kosten, maar de beschikbaarheid ervan maakt het wel eenvoudiger en kan het winst verbeterproces aanzienlijk versnellen.