People

Realiseren van een winstgevende leercultuur

Ervaring toont telkens weer aan dat leren en ontwikkelen van medewerkers in organisaties het meest effectief plaatsvindt in hun dagelijkse werksituatie aan de hand van concrete problemen én in contact en overleg met collega’s.
Ontwikkeling en aansluiting van de persoonlijke vaktechnische en emotionele capaciteiten van de medewerker op de organisatiedoelen blijkt een succesvol vertrekpunt. Ontwikkeling van mensen in organisaties door ad-hoc en fragmentarisch opleiden en trainen van kennis en vaardigheden blijkt dus géén succesformule. Doel van het ontwikkelproces is immers het verwerven van bekwaamheden (competenties) die nodig zijn om in de werksituatie succesvol en langdurig te kunnen handelen (prestatie en resultaat).
Oplossingen die zich kenmerken door organisatiedoelen en strategie als vertrekpunt te nemen en de persoonlijke doelen van de medewerkers daarop aan te laten sluiten blijken een langdurig resultaat te geven. Door deze aansluiting tot stand te brengen ontstaat een meetbaar resultaat.
Deze benaderingswijze ondersteunt een HR beleid dat gericht is op ontwikkeling en waarbij een adequate afstemming wordt nagestreefd tussen leren, begeleiden en zelfs belonen van succesvol handelen in de werksituatie. Als deze afstemming wordt gerealiseerd zal dit betrokkenheid, motivatie, bekwaamheid en succesvol handelen bij de medewerkers opleveren.
Stap voor stap ondersteunen wij organisaties bij het realiseren van een winstgevende leercultuur die op duurzame wijze bijdraagt aan een langdurig rendement.