Strategy

Succesvolle strategie implementatie

Strategie implementatie, of uitvoer, is een heet hangijzer heden ten dage. Er worden miljoenen Euro's gespendeerd aan advies en training in de hoop die ene briljante strategie te ontdekken. Daarbij wordt vergeten dat naast het ontdekken van die ene briljante strategie, deze ook nog uitgevoerd moet worden. Helaas blijkt vaak dat de vertaalslag van de papieren strategie naar concrete uitvoerbare acties niet succesvol is. En dan hebben we het nog niet eens over de resultaten.
Het formuleren van een consistente strategie voor de organisatie blijkt voor menig managementteam een opgave. Implementatie van de strategie in de organisatie blijkt hierdoor welhaast een onoverkomelijke opgave. Telkens weer ontdekken we dat een strategie zichzelf niet implementeert. Wat we wel onderkennen is dat een succesvolle strategie de belangrijkste factor voor concurrentievoordeel is. Niet voor niets dat strategie hoog op menig MT agenda prijkt.
Hoe dit strategische vraagstuk aan te pakken?
Wij hebben ontdekt dat er zes hoofdredenen zijn voor niet-succesvolle strategie implementatie.
1) Maar liefst 80% van de ondernemingen denkt een strategie te hebben, maar blijken slechts doelen gedefinieerd te hebben. ‘Wat’ zij willen bereiken is helder, maar ‘Hoe’ die doelen te bereiken zijn, blijkt een groot vraagteken.
2) Er ligt teveel focus op financiële ‘drivers’ in strategische discussies.
3) Functionele strategieën zijn geen alternatief voor een centrale business strategie
4) Het vorige punt zorgt ervoor dat er in het meest gunstige geval suboptimaal - maar helaas vaker - elkaar tegenwerkend wordt gehandeld.
5) Managers communiceren over strategie, maar vergeten vaak concrete acties aan hun communicatie te verbinden.
6) Strategie implementatie vergt leiderschapskwaliteiten. Niet ‘het beste jongetje van de klas’, maar degene die ‘aansluiting’ en ‘commitment’ kan realiseren blijken de winnaars in de klantarena
Samen met u pakken we deze zes bottlenecks aan. En onze ervaring leert dat vaak al snel de eerste resultaten zichtbaar zijn en uw winst (verder) de weg omhoog weet te vinden.